GNH Gross National Happiness Sweden

-en holistisk vision för välstånd

Nio dimensioner av välstånd

Vi behöver en holistisk vision för resiliens och välstånd!
Integrerade initiativ finns det många redan, såsom metoder och teorier, mötesplatser och nätverk för hållbarhet och lycka. Många kloka forskare, konsulter, politiker och eldsjälar samlas redan och samskapar. Det vi nu vill bidra till är framväxandet av en ny allt uppbärande vision för nutiden. Vi tror att GNH är fröet till den visionen.

GNH står för Gross National Happiness, en term som myntades av Hans Majestät fjärde kungen av Bhutan, Jigme Singye Wangchuck på 1970-talet. GNH, som färgar hela landets ledning och uppbyggnad, innebär just att en hållbar utveckling bör ta ett helhetsgrepp på föreställningar om framsteg och ge lika stor vikt vid icke-ekonomiska aspekter av välbefinnande.

Grunden för vårt visions-frö har därmed nio integrerade och holistiskt samspelande aspekter av välstånd:

  • levnadsstandard
  • hälsa
  • utbildning
  • tidsanvändning
  • god samhällsstyrning
  • ekologisk mångfald & återhämtningsförmåga
  • psykologiskt välbefinnande
  • samhällsgemenskapens vitalitet
  • kulturell mångfald & återhämtningsförmåga

Många länder och stora organisationer i världen inspireras av GNH, så även Sverige. Här föds nu en vision som helar både individer, organisationer, samhällen och planeter. Låt oss tillsammans medvetandegöra det som sker!

Låter detta intressant? Kontakta oss gärna: